Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld en actueel. Het kan echter voorkomen dat de gegeven informatie in enige mate afwijkt, bijvoorbeeld door zeer recente aanpassingen of wijzigingen, van de huidige realiteit.

Bij uw bezoek aan onze website dient u rekening te houden met deze mogelijke nuances. Voor de meest recente informaties inzake geplaatste advertenties verwijzen wij u graag naar de desbetreffende aanbieder of, indien het Stadvertentieblad zelf de aanbieder is, adviseren wij u even contact met ons op te nemen..

Deze website, noch enige aan haar verbonden of gelieerde natuurlijke danwel rechtspersoon is in enige mate verantwoordelijk voor schades danwel verliezen voortvloeiend uit een tussen u en een aanbieder aan te gane of aangegane zaak.

Wie zich niet in het in deze disclaimer gestelde kan vinden wordt verzocht deze website te verlaten.