Klachten

Heeft u geld overgemaakt naar een verkoper maar niets ontvangen? Of iets totaal anders ontvangen dan u had afgesproken? Komt een advertentie of adverteerder verdacht op u over, of ziet u iets waarvan u meent dat het niet klopt?

Als u bent ingelogd ziet u onder elke advertentie een linkje staan met de tekst “heeft u een klacht?”. Als u op dat linkje klikt krijgt u een dropdown te zien met de meest voorkomende klachten. U maakt uw keuze door op de meest overeenkomende beschrijving te klikken en vervolgens op “klacht verzenden”.

Wij bekijken elke binnengekomen klacht zo snel mogelijk, en gaan indien we dat nodig achten meteen over tot het nemen van maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld het verwijderen of blokkeren van een advertentie zijn, en in heel ernstige gevallen het inschakelen van de politie. Bij minder ernstige klachten nemen we over het algemeen eerst even contact met de adverteerder op om te kijken wat er precies aan de hand is.

Let op: om misbruik te voorkomen loggen we ook als u een klacht indient over een advertentie uw IP-nummer. Ongebreideld klagen of het veelvuldig klagen zonder daar reden toe te hebben kan leiden tot een blokkade van uw IP-nummer op ons netwerk. Elke klacht moet een redelijke grond hebben.

Daar staat tegenover dat we u zeer erkentelijk zijn voor elke gerechtvaardigde klacht of waarschuwing. Want juist door op te letten werkt ook u mee aan het schoon houden van het STADVERTENTIEBLAD.