Disclaimer

Met het bezoeken, lezen, bekijken en reageren op, alsook met het plaatsen van enige advertentie op deze website gaat u stilzwijgend akkoord met het door u verlenen van een volledige vrijwaring aan STADVERTENTIEBLAD, haar medewerkers en eigenaren ten aanzien van schades, kosten en negatieve gevolgen welke uit uw bezoek of het plaatsen van een advertentie jegens u kunnen veroorzaken.

Het gebruik van de door deze website geboden diensten en services alsook het bezoeken van deze website en het reageren op advertenties en aanbiedingen als op deze website gedaan door derden is geheel voor rekening en risico van de bezoeker casu quo de adverteerder.

Wie zich niet in het in deze disclaimer gestelde kan vinden verzoeken wij deze website direct te verlaten.